Art Review#10 : Boundary Function

เราคิดถึงเรื่องของพื้นที่ส่วนตัวเหมือนกับเป็นอะไรที่เป็นของเรามาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม boundary Fnction แสดงให้เราเห็นว่าพื้นที่ส่วนตัวนั้นมีอยู่ก็ต่อเมื่อเกิดความสัมพันธ์ใดๆกับคนอื่น และมันเปลี่ยนแปลงได้โดยที่ไม่สามารถควบคุม

งานชิ้นนี้สร้างสรรค์ออกมาจากเส้นแสงที่ฉายออกมาจาก โปรเจคเตอร์ที่ติดตั้งไว้ด้านบนไปยังพื้นที่จัดเอาไว้ แบ่งเขตให้แต่ละคนในแกลลอรี่ เมื่อมีแค่คนเดียวในพื้นที่ ก็จะไม่ีการตอบสนองใดใด ต่อเมื่อมีสองคนขึ้นไปเท่านั้นเส้นก็จะปรากฏขึ้นเพื่อแบ่งเขตทั้งสองออก และเคลื่อนไหวไปตามคนด้วย เมื่อมีมากกว่าสองเส้นการแบ่งเขตนี้ก็จะแบ่งตามระยะความห่างกันขอแต่ละบุคคล

พื้นที่ระหว่างคนนี้อ้างอิงมาจากโครงสร้าง Voronal ซึ่งเป็นโครงสร้างที่มีมากในระบบสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติในทุกขนาด ทั้งในมนุษวิทยา ภูมิศาสตร์ ได้ให้คำอธิบายไว้ในรูปแบบของการตั้งถื่นฐานของมนุษย์เอาไว้, ด้านชีววิทยา รูปแบบของการปกครองในหมู่สัตว์และพืช, ด้านเคมีวิทยา การรวมตัวของอะตอมไปเป็นคริสตอล, ด้านดาราศาสตร์ ก็มีในอิทธิพลของแรงดึงดูุุดระหว่างดวงดาว, ในวิชาการตลาด อธิบายไว้ในกลยุทธการวางสินค้าในร้านค้าย่อยต่างๆ, ด้านกลไกหุ่นยนต์และระบบคอมพิวเตอร์ ก็มีว่าไว้ในวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ

จะเห็นได้ว่าโครงสร้างนี้แสดงถึงการเชื่อมต่อกันของคณิตศาสตร์และธรรมชาติอย่าง เหนี่ยวแน่น

สำหรับชื่องาน “Boundary Functions” ได้มาจากชื่อของทีสิสปริญญาเอกของ ธีออดอร์ คาสซีนสกี มหาวิทยาลัยมิชิแกน ปี1967 รู้จักกันดีในนามว่า Unabomber ซึ่ง คาสซีนสกีนี้เป็นตัวอย่างของการศึกษาพยาธิวิทยาเรื่องการต่ขัดแย้งกันระหว่างความเป็นตัวเดียวกับความเป็นสังคม ซึ่งขยายความว่าเป็นการตอสู้กันของความโลกที่ไม่สมบูรณ์กับวิถีความเป็นโดดเดียวที่ไม่ยอมอ่อนข้อให้จากการกระทำของผู้อื่น ตัวทีสิสนี้เป็นนัยยะตัวอย่างของคุณสมบัติการต่อต้านสังคมในการสนทนาด้นวิทยาศาสตร์ ติดอยู่กับภาษาและสัญลักษณ์ที่สังคมส่วนใหญ่ไม่เข้าใจกัน

จากการแสดงโครงสร้างนี้ ความสัมพันธ์ที่มองไม่เห็นระหว่างความเป็นส่วนตัวกับบพื้นที่ว่างระหว่างผู้คนกลายมาเป็นสิ่งที่มองเห็นและมีีชีวิต ความคิดที่เป็นนามธรรมเกี่ยวกับพื้นที่ส่วนตัวกับเส้นแบ่งที่มีมานานระหว่างคนกลายเป็นสิ่งที่หนักแน่นมองเห้นได้ชัด ผลการติดตั้งของงานไม่มีการทำงานใดใดเลยเมื่อมีคนแค่คนเดียว เพราะันต้องการความสัมพันธ์ที่มองเห็นได้จริง ในการนี้เราจึงบอกได้ว่า Boundary Functions นี้เป็นการพลิกกลับของความโดดเดี่ยว และการสะท้อนตัวตนที่มองเห็นได้ หรือความไม่น่าพึงพอใจในการอยู่ร่วมกันเป็นสังคม เพราะนี้คือพื้นที่จริงๆ ที่จะเกิดขึ้นจริงก็ต่อเมื่อมีผู้คนมากกว่าหนึ่งคนมายุ่งเกี่ยวกัน


Boundary Functions is a set of lines projected from overhead onto the floor, dividing people in the gallery from one another. When there is one person on its floor, there is no response. When two are present, a single line cuts between them bisecting the floor, and dynamically changing as they move. With more than two people, the floor divides into cellular regions, each with the quality that all space within it is closer to the person inside than any one else.

By projecting the diagram, the invisible relationships between individuals and the space between them become visible and dynamic. The intangible notion of personal space and the line that always exists between you and another becomes concrete. The installation doesn’t function at all with one person, as it requires a physical relationship to someone else. In this wayBoundary Functions is a reversal of the lonely self-reflection of virtual reality, or the frustration of virtual communities: here is a virtual space that can only exist with more than one person, and in physical space.

The title, Boundary Functions, refers to Theodore Kaczynski’s 1967 University of Michigan PhD thesis. Better known as the Unabomber, Kaczynski is a pathological example of the conflict between the individual and society: engaging with an imperfect world versus an individual solitude uncompromised by the presence of others. The thesis itself is an example of the implicit antisocial quality of some scientific discourse, mired in language and symbols that are impenetrable to the vast majority of society. In this installation, a mathematical abstraction is made instantly knowable by dynamic visual representation.

http://www.snibbe.com/projects/interactive/boundaryfunctions

——————–

Scott Sona Snibbe, the artist

about Snibbe bio << click! the image.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s